REJS Tomasz Grzelak
ul. Zakładników 93 A
98-200 Sieradz
tel.  +48 603 098 093
e-mail: rejs.bus@gmail.com